Д-р Бакиоки отвръща на огъня

 

Отговорът на д-р Бакиоки на нашата статия

 

Забележка на редактора: Следва e-mail отговор озаглавен: Протест срещу неправилното използване на моя бюлетин получен на 2 септември 2002 год.

 

Уважаеми измамнико:   

Беше ми казано, че ти си използвал материал от моя бюлетин № 87 като си го включил в своята оклеветяваща кампания срещу Елън Уайт. Твоето произволно използване на материала ми, без да обясниш моята позиция относно ограничеността на дара на пророчество в Новия завет, е чиста измама. Явно е, че злия е покварил ума ти и те използва, като инструмент на злото, т.е. да действаш като булдозер, а не като строител на Божието царство.

 

Откровено казано, аз не уважавам хора като теб, които прекарват живота си в събирането и разпространението на боклук. Ако ти можеш да постигнеш само един процент от всичкия принос, който Елън Уайт е допринесла и все още допринася, за духовното обогатяване на милиони хора в света, ти би имал причина да благодариш на Бог за своята служба. Вместо това, ти имаш причини да скърбиш, че служиш на злия, като атакуваш неизмеримия принос на пророческата служба на Елън Уайт.

 

Твоят опит, да дискредитираш Елън Уайт на базата на използване на източници (преписване от други автори) и неточности в нейните писания, открива твоето невежество относно естеството на пророческата дарба. Вестите на пророците трябва да бъдат изследвани за тяхната точност. Няколко пъти Павел пише, за оценяването на християнските пророчества (1 Сол. 5:19-22; 1 Кор. 12:10; 14:29). Изглежда, че човешката ограниченост и неточност в пророческите вести са много явни, така че някои християни ги презряха, както ти правиш. Но, в 1 Сол. 5:20-21 Павел предупреждава църквата относно отхвърлянето на пророчествата:

 

Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто.

 

Съветът да изпитват пророчествата на пророците и да задържат само това, което е добро, подсказва, че техните вести бяха смесица от положителни и отрицателни елементи.

 

Същият съвет, за внимателно изследване на речта на пророците е дадено в 1 Кор. 14:29:

 

От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават.

 

Гръцката дума диакрино, която е преведена като разсъждават означава, че членовете на църквата трябваше да слушат критично, като пресяват доброто от лошото. Фактът, че понякога пророците можеха да напишат неверни неща, не ги прави фалшиви пророци. Моля забележи, че насърчението е да се държи това, което е добро, а не да се отхвърля всичко, както ти правиш. Опита ми ме е научил, че невежите хора, като теб, са най-арогантни. Причината е проста. Невежеството поражда арогантност. Ти си съвършен пример за този феномен. Моля те, направи ми услуга. Помести в своя уеб сайт моя отговор, на твоето произволно използване на моя материал, така че всичките ти читатели, да научат, че твоята арогантна клевета срещу Елън Уайт е плод на твоето невежество, относно невежеството ти за пророческата дарба, което злия използва, за да те направи арогантен измамник, и инструмент на твоята разрушителна цел.

 

Християнски поздрави  

 

Samuele Bacchiocchi, Ph. D.,
Retired Professor of Theology and Church History, Andrews University
4990 Appian Way
Berrien Springs, MI 49103

Phone (616) 471-2915 Fax (616) 471-4013

E-mail sbacchiocchi@qtm.net
samuele@andrews.edu

WWW HOMEPAGE: http://www.biblicalperspectives.com

 

Новият уеб сайт ти предлага повече от 3 000 страници от шестнадесетте книги и над 100 есета, на които съм автор. Чувствай се свободен да посетиш и използваш моята библиотека

 

Отговор от Дърк Андерсън, редактор, ellenwhite.org

 

Изпратен до д-р Бакиоки, на 8, септември 2002

 

Уважаеми д-р Бакиоки

Нашият уеб сайт се занимава с факти и доказателства, не с лични мнения. Ние използвахме седем цитата от твоя бюлетин, където ти използваше факти и доказателства. По голямата част от твоя бюлетин беше твоето мнение и обяснение, как Елън Уайт може да допуска грешки, и въпреки това да бъде пророк. Това може би е от интерес за читателите на твоя бюлетин, но то е от малък интерес за нашите читатели.

 

Истинският проблем с Елън Уайт не е дали тя е допуснала грешки тук и там, но дали тя издържа или пропада на Библейския тест за пророк. Ние притежаваме значителни доказателства и факти доказващи, че тя не може да издържи на пет от шестте Библейски изпита за пророк. Ако това е истина, тогава кой е истинския измамник? Ти или аз?

 

Аз бих искал да те поканя да дебатираме на интернет темата дали Елън Уайт може да издържи библейския изпит за пророк? Нека поставим проблема открито и да видим кой е истинския измамник.

Накрая, ние не смятаме да публикуваме твоето писмо на нашия уеб сайт, тъй като то би подвело много хора да се усъмнят в това дали имаш християнска опитност. Ако ти би написал ново писмо, в християнски дух, ние ще го поместим.

 

Божиите благословения,

 

Dirk Anderson
http://www.ellenwhite.org

 

Забележка на редактора:

Д-р Бакиоки отговори на моето писмо, настоявайки да поместя неговото в този му вид. Аз се съгласих неохотно да направя това, тъй като чувствах, че д-р Бакиоки е написал това писмо в момент на яд и възбуда и то не представя правилно неговия истински характер. Но, при неговото настояване, аз реших да го поместя, а вие трябва да направите своите собствени заключения.

 

Д-р Бакиоки отказа да приеме нашата покана за открит дебат на тема: Може ли Елън Уайт да издържи изпита за истински библейски пророк. Това само по себе си казва много, нали?